ΑΜΕΑ

Ιστοσελίδα φιλική σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

Η παρούσα ιστοσελίδα charitos.com.gr ελέγχθηκε με το εργαλείο https://wave.webaim.org/ και πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου WCAG(V2.0) για εύκολη πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

accessibility accessibility icon png transparent png kindpng accessibility png 860 900